Kategorija CEKATEGORIJA CE

V kategorijo CE spadajop skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer NDM (največja dovoljena masa) priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vklučuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v konbinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorijo DE.

Usposabljanje:

- za pričetek usposabljanja 20,5 let

- za opravljanje izpita 21 let

- kandidat mora opraviti:

 • zdravniški pregled
 • tečaj cpp
 • republiške teste
 • minimalno 16 ur vožnje
 • vozniški izpit

Ne glede na zlgoraj navedene starostne omejitve je lahko voznik za vožnjo skupine vozil kategorije CE star najmanj 18 let, če ima spričevalo , ki potjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, ali pa je voznik zaposlen v sllovenski vojski in na cesti vozi vojaško vozilo ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil

V naši šoli vožnje se boste učili praktične vožnje  s tovornim vozilom Mercedes Benz, kateremu bo pripet priklopnik s tandem prikolico.

Zdravniški pregled


 • Medicina dela Šempeter pri Novi Gorici
  05/393-80-88
 • Zdravstveni dom Nova Gorica
  05/338-32-10
 • Medicina dela Sežana
  05/73-42-500

Prva pomoč


Tečaj CPP


 • Šola vožnje Ferdo
  Bevkov trg 6
  15.07.2024 ob 14.30